קורס דיגיטלי ״העצמת חווית למידה דרך משחק״. אורך הקורס: 4️⃣ מפגשים

410.00

קטגוריה:

תיאור

קורס דיגיטלי ״העצמת חווית למידה דרך משחק״.
הקורס מורכב מ 4️⃣ נושאים
הקורס מוקלט ונשלח במייל

למי מיועד הקורס: לכל מי שעובד עם ילדים בגילאי 3-8

מטרת הקורס:
➖יצירת זיקת גומלין בין מוסיקה
לעולמות תוכן אחרים
➖תרומתו של המשחק המוסיקלי:
✅לטיפוח מיומנויות מתמטיות
✅לטיפוח כישורי שפה וקידום אוריינות
✅לטיפוח מיומנויות חברתיות וגיבוש
הקבוצה
✅לקידום חינוך לאמנות.

מה נלמד ונקבל בקורס:
✅אוסף עשיר ומגוון של משחקים
מוסיקליים לכל השנה
✅ידע רחב כיצד לשלב בין מוסיקה
לתחומי דעת אחרים באמצעות
המשחק המוסיקלי

נושא מס׳1️⃣: ״מוסימטיקה״ (מוסיקה ומתמטיקה)
משחקים מוסיקליים כאמצעי לטיפוח מיומנויות מתמטיות

נושא מס׳2️⃣: ״מוסיאוריינות״ (מוסיקה ושפה)
משחקים מוסיקליים כאמצעי לטיפוח שפה ואוריינות

נושא מס׳3️⃣: ״מוסיאמנות״
(מוסיקה ואמנות)
משחקים מוסיקליים כאמצעי להבעה ולקידום חינוך לאמנות

נושא מס׳4️⃣: ״מוסיגיבוש״ (מוסיקה וחברה)
משחקים מוסיקליים כאמצעי לטיפוח מיומנויות חברתיות ולגיבוש הקבוצה

כל נושא כולל:
✅סרטון הסבר עם רקע תאורטי
✅סרטוני הדרכה והסבר למשחקים
מוסיקליים
✅חוברת הסברים
✅קישורים למוסיקה
✅תמונות להדפסה